Tarot Mediator


TAROT MEDIATOR

Als je kiest voor een Tarotcursus of een Tarotconsult bij Tarotcursus-Venlo kom je de naam ‘Tarotmediator’ tegen. Ger van der Koelen en Til van Nieuwenhuizen hebben deze opleiding tot  Tarot Mediator te Breda gevolgd. Het is een opleiding  op HBO werk- en denk- niveau en omvat meer dan het werken met de Tarotkaarten. Om wat meer uitleg en bekendheid aan het woord Tarotmediator te geven, nemen we je graag mee naar de onderstaande tekst.

Tarot is een krachtig instrument, dat door middel van oeroude symboliek ons zicht, inzicht en uitzicht kan bieden in onze onbewuste levensprocessen. Dit houdt in dat degene die dit krachtige instrument wil hanteren aan bepaalde eisen moet voldoen; deze dient krachtig, zelfbewust, objectief en vooral integer te zijn. Een gediplomeerd Tarotmediator voldoet hier aan. De Tarotmediator gebruikt het instrument Tarot tijdens een Tarotconsult om inzicht te krijgen in de patronen die zich gedurende het leven van de cliënt gevormd hebben.

Een Tarotconsult wordt meestal aangevraagd wanneer het in het dagelijks leven niet gaat zoals je wenst. Het kan gaan over iets waar je meer duidelijkheid over wilt verkrijgen en waar  je uiteindelijk grip op wilt hebben. Het kan te maken hebben met patronen en gewoontes die negatief op je uitwerken of zelfs erger, die de veroorzaker kunnen zijn van bepaalde gezondheidsklachten. Het is niet zinvol om het vervolg van dit negatieve patroon te gaan voorspellen (de toekomst). Aan (toekomst) voorspellen doen we dan ook absoluut en geheel niet! Van belang is om het ongewenste patroon bewust te maken en het vervolgens aan te kunnen pakken. Door deze bewustwordingen komen veranderingsprocessen op gang. Hierdoor werk je effectief aan je eigen ontwikkeling op zowel persoonlijk als spiritueel vlak. De begeleiding (middels de Tarotkaarten) hoeft zich niet te beperken tot een enkel consult. Je kunt ook kiezen voor een Tarot-coaching traject. Je werkt dan gedurende een langere periode (bijvoorbeeld twee keer per maand) samen met je Tarotmediator aan een persoonlijk doel/ ontwikkelingstraject

Om deze begeleiding (consult/coaching/cursus) verantwoord te kunnen doen dient de Tarot Mediator naast een grondige kennis van de symboliek van de Tarotkaarten, de archetypen, de getallen en de elementen, tevens te beschikken over een juiste consulttechniek. Dit alles wordt intensief getraind tijdens de opleiding tot Tarotmediator.

Wanneer je echter het diploma Tarot Mediator behaald hebt, dan weet je dat je bent gegroeid, en niet alleen in kennis! Een gediplomeerd Tarotmediator voldoet geheel aan de gestelde eisen. (Gedurende de gehele, twee jaar durende, opleiding valt 10% – 15% van de studenten af, omdat zij niet willen of kunnen voldoen aan de gestelde eisen). 

Wij, Ger en Til zijn twee enthousiaste gediplomeerde Tarotmediators en wijzen je graag op de mogelijkheden van Tarotconsulten, Tarotbijeenkomsten of het volgen van een Tarotcursus bij Tarotcursus-Venlo.

Tot ziens, inzicht en uitzicht bij Tarotcursus-Venlo!